Det är ett konkurrenskraftproblem att man i det offentliga gynnar importerade livsmedel framför svensk mat när det sker upphandlingar i kommuner och landsting. Det är därför glädjande att regeringen lägger fram ett lagförslag där svensk djurskyddslag ska gälla vid upphandling. Det är ett erkännande att regeringen och civilminstern uppmärksammar böndernas hårda arbete för en bra djuromsorg i Sverige, säger Helena Jonsson.