Rapporten Swedres Svarm 2014 visar på en stark minskning av gruppmedicineringar av lantbrukets djur. Sveriges bönder har därmed ytterligare lyckats sänka sin redan rekordlåga förbrukning av antibiotika. Runt 90 procent av all användning av antibiotika till lantbrukets djur inom EU går till gruppbehandlingar. I Sverige är motsvaranda siffra 10 procent.

– Med tanke på att vi på djursidan har den totalt lägsta förbrukningen i unionen, är det mycket låga siffror. Sämre djuromsorg, mer handel med djur och lägre krav på hygien gör att man måste ge antibiotika rutinmässigt till friska djur i många medlemsstater, säger My Sahlman, som är ansvarig för smittskydd på LRF.

– Att gruppbehandlingarna fortsätter att minska i Sverige är ett kvitto på att svensk djurhållning kännetecknas av en god djuromsorg och ett gott smittskydd. Antibiotikaresistensen har blivit ett folkhälsoproblem. Samtidigt tappar svensk djurhållning mark till förmån för billigare produkter från länder med högre användning av antibiotika. Friska djur behöver ingen antibiotika, och våra bönder värnar om ett gott djurskydd, säger LRFs förbundsordförande Helena Jonsson.