– Till stor del är det vi bönder som sitter på lösningarna till en fossilfri framtid och ett samhälle där förnybar energi och råvara används i större utsträckning och jag vill gärna höra Phil Hogans syn på den här utmaningen ur ett EU-perspektiv – inte minst med tanke på kommande klimattoppmöte i Paris, säger Helena Jonsson, LRFs förbundsordförande.

Phil Hogans besök i Sverige arrangeras av EU-kommissionen och förutom att träffa Helena Jonsson i bilaterala samtal kommer jordbrukskommissionären bland annat att delta i ett seminarium om EUs jordbrukspolitik och föra en diskussion om skogens roll i ett biobaserat samhälle.

– Det är oerhört viktigt att lyfta den brukade skogens stora klimatnytta och det är av största vikt att EUs kommande policy för biomassa och biodrivmedel inte hindrar utvecklingen av det fossilfria samhället, säger Helena Jonsson. 

Hon kommer även att fråga jordbrukskommissionären hur han ser att bönderna i EU kan konkurrera på lika villkor på en internationell marknad.

– Den gemensamma politiken måste åstadkomma trygga, rättvisa och förutsägbara villkor för alla delar av Sverige och Europa. Som jordbrukskommissionär är Phil Hogan ansvarig för EUs jordbrukspolitik och i vårt samtal kommer jag att ta upp den tuffa ekonomiska situation som många av våra mjölkbönder lever i och den förväntan vi har på att EU tar ansvar för det ansträngda läget, säger LRFs förbundsordförande Helena Jonsson.