– Det känns jätte roligt och inspirerande att Tavelsjöbygden blivit utnämnd till årets lokalavdelning. Det är framförallt medlemmarnas engagerade arbete som har lett fram till detta. Jag tror att framgångsfaktorn ligger i att vi inom avdelningen identifierat medlemmarnas behov på ett bra sätt. Framöver kommer vi jobba med att föryngra avdelningen och samtidigt fortsätta arbetet med tidigare tagna initiativ, säger Sybil Sundling, ordförande i Tavelsjöbygdens LRF.

LRF har i år valt att ta fram en avdelning som utvecklat sitt arbete för att skapa medlemsnytta för sina medlemmar genom bättre förutsättningar för människor på landsbygden och en stärkt konkurrenskraft för företag inom de gröna näringarna.
Årets lokalavdelning mottar sin utmärkelse i samband med LRFs riksförbundsstämma på Sånga-Säby Kurs och Konferens på Färingsö den 26-27 maj. Priset är på 25 000 kronor. 

Juryns motivering lyder:

Tavelsjöbygdens LRF-avdelning har visat prov på att det går att vända en slumrande utveckling på landsbygden, genom ett flertal lyckade initiativ från lokalavdelningen. Nu blomstrar bygden av livskraft. Med utgångspunkt i medlemmarnas verksamheter och tydlig samverkan i bygden har bland annat de lyckade projekten Västerbottenlamm, Hästen i Tavelsjöbygden och Tavelsjö- och Rödåbygden Utveckling ek. för. bildats, vilka skapat goda förutsättningar till företagsetableringar inom de gröna näringarna i trakten.