Thomas Magnusson kommer att vara ordförande för COGEGA under den kommande mandatperioden 2016 – 2018. Han har varit LRFs representant i organisationen i fem år, varav de senaste tre som en av fyra vice ordförande. Tidigare var han styrelseledamot i LRFs riksförbundsstyrelse. Han är ledamot av Lantmännens koncernstyrelse sedan 2005.

-Det är både hedrande och utmanande att få ta rollen som ordförande i COGECA. Ett hållbart jordbruk är nyckeln till att klara de utmaningar vi står inför. I takt med att jordens befolkning ökar behöver vi producera energi och säker mat på ett hållbart sätt. Här har COGECA en betydelsefull roll att bland annat arbeta för att de lantbrukskooperativa företagen stärks i hela EU till nytta för bönderna. De lantbrukskooperativa företagen har också en viktig roll i att stärka böndernas position i livsmedelskedjan, säger Thomas Magnusson.

Kort om COGECA
COGECA är intresseorganisation för lantbrukskooperativa företag på EU-nivå. Organisationen har 35 medlemsorganisationer som representerar 40 000 kooperativa företag med 660 000 anställda. COGECA har gemensamt sekretariat med bondeorganisationen COPA.