Som nästa åtgärd måste regeringen bidra till en långsiktigt förbättrad konkurrenskraft för svenska mjölkbönder. Den planerade livsmedelsstrategin måste ha som tydligt mål att utveckla svensk livsmedelsproduktion. Då kan vi både nå lönsamhet och skapa nya jobb, avslutar Helena Jonsson.