-Beskedet ger oss ett andrum och möjlighet att förhandla fram ett långsiktigt stödsystem för biodrivmedel. Ska Sverige ha en möjlighet att bli fossilfritt behöver vi fortsättningsvis kunna utveckla marknaden för hållbara och klimatsmarta biodrivmedel. Det är däremot olyckligt att beskedet dröjt så pass länge, vilket redan hunnit ha en negativ påverkan på biodrivmedelsbranschen, säger Helena Jonsson.

-Regeringens målsättning uppges vara att så snabbt som möjligt under mandatperioden ha regler på plats som ger långsiktigt hållbara och stabila villkor för biodrivmedel. LRF välkomnar givetvis detta och bidrar gärna i arbetet. Det är viktigt att branschen är delaktig i processen framöver för att de långsiktiga styrmedlen ska bli så effektiva som möjligt, avlutar Helena Jonsson.