Sveriges mjölkbönder befinner sig i en akut situation då priset på den europeiska mjölkmarknaden har sjunkit till följd av en obalans på världsmarknaden och den ryska handelsbojkotten. Som en reaktion aviserade landsbygdsminister Sven-Erik Bucht i förra veckan ett möte med representanter från mejerisektorn, banker, mjölkbönder och konsumenter för att gemensamt överbygga problemen. Även Centerpartiet har tagit initiativ för mjölkproduktionen. Eskil Erlandsson bjuder nu in till samtal mellan handlare, mjölkbönder och mjölkföretag över hela landet.

– Det är glädjande och hoppfullt att både regeringen och representanter från oppositionen förstår allvaret i den situation som Sveriges mjölkbönder befinner sig i. Att dessutom handlare och konsumenter engagerar sig för mjölkböndernas sak är ett bevis på att många är medvetna om fördelarna med svensk mjölkproduktion, och att det här finns en stor potential både vad gäller livsmedelsförsörjning och arbetstillfällen i hela Sverige, säger LRFs förbundsordförande Helena Jonsson.

– Mjölkproduktionen är en stor del av motorn i landsbygdens ekonomi och företagande. I det akuta läge som vi befinner oss i just nu krävs det att ord blir till handling och att man eftersträvar snabba åtgärder som kan underlätta situationen. Men också mer långsiktigt hållbara konkurrensvillkor där det gäller för politiker och beslutsfattare i Sverige och EU att agera konstruktivt. Om inte, är jag rädd att detta varken är den första eller sista krisen som vi ser, säger Helena Jonsson.