– För att få en konkurrenskraftig dieselskatt, som ligger i nivå med den för bönder i andra länder, behöver den svenska återbetalningen öka mångdubbelt mer än de 5 öre regeringen nu erbjuder, säger Helena Jonsson, förbundsordförande LRF.

– Sverige har idag en dieselskatt i jordbruket på 415 öre per liter vilket kan jämföras med 60 öre i Danmark och 180 öre i Finland.

– Gårdagens regeringsbesked vittnar om en ovilja att stärka jordbrukets konkurrenskraft och en strikt kamrersmässig hantering på finansdepartementet, säger Helena Jonsson.

– Regering och riksdag måste göra mer inför att kommande statsbudget ska presenteras och beslutas. Man kan fråga sig om regeringen förstår den allvarliga situation som mjölkbönderna befinner sig i, säger Helena Jonsson.