Att besöka gårdsbutiker och köpa olika typer av livsmedel direkt från svenska gårdar är ett uppskattat sommarnöje. Det är också en verksamhetsgren på uppgång bland företagare inom det gröna näringslivet.

Undersökningen sammanställer antalet LRF-medlemmar som bedriver en eller flera av verksamheterna egen livsmedelsförädling, gårdsbutik och biodling samt motsvarande företag i söktjänsten Gårdsnäras register. Flest företag med egen livsmedelsförädling, en tiondel, finns i Skåne län (399 företag) tätt följt av Västra Götaland (336). I Stockholmsområdet finns 159 företag.

Eftersom det totala antalet företag med egen förädling uppgår till 2657 och antalet gårdsbutiker till 1191 betyder det att drygt häften av producenterna säljer sina produkter via andra näringsidkare. Flest företag med gårdsnära livsmedelsförädling finns i Skåne, Västra Götaland, Stockholm och Uppsala. Även gårdsbutiker är vanligast i Skåne och Västra Götaland.

Undersökningen omfattar även 1305 företag som bedriver biodling, en verksamhet som är vanligast i Västra Götaland, Skåne och Jönköping.

– Att satsa på egen livsmedelsförädling och gårdsbutik är ett bra sätt för företagare i det gröna näringslivet att möta konsumenternas och samhällets efterfrågan på mer hållbar mat och det är därför viktigt att politik och regelverk underlättar för dem som vill investera, säger Helena Jonsson, LRFs förbundsordförande.

– Trenden att konsumenter i allt högre utsträckning vill handla svenskt och lokalt håller i sig och under sommarmånaderna ser vi en tydlig topp i Gårdsnäras besöksstatistik, då människor söker sig till gårdsbutiker, självplock och andra livsmedelsförädlare, säger Erik Östling, VD Gårdsnära.

Hämta och läs hela undersökningen med länsvisa siffror här (pdf).

För mer information om undersökningen, kontakta:
Rebecca Källström, analysansvarig LRF, 070-858 99 48, rebecca.kallstrom@lrf.se, eller LRFs presstjänst, 08-787 57 77, press@lrf.se
Erik Östling, VD Gårdsnära, 070-258 59 40, erik@gardsnara.se