Regeringen har utsett den tidigare lagmannen Fredrik von Arnold till ny utredare av skogsvårdslagen.

- Det är bra att vi får ett besked från regeringen och att arbetet nu kan fortsätta, säger Sven Erik Hammar, vice ordförande i LRF.

Finns det något särskilt som LRF önskar av utredningen?

- Vi vill se en utredning som respekterar äganderätten och som förstår skogsägarnas drivkrafter och vilja att sköta sin skog på bästa sätt, säger Sven Erik Hammar.

Fredrik von Arnold ersätter den tidigare utredaren Charlotta Riberdahl som avsattes sedan hon under en debatt i Almedalen ifrågasatt det privata ägandet av skog i Sverige.