I brevet skriver alla LRFs regionordföranden tillsammans med LRFs förbundsordförande Helena Jonsson att lantbrukarna har skött sina åtaganden i tid. De har lämnat in sina EU-ansökningar och under 2015 gjort de åligganden som ansökan innebar. Nu måste staten hålla sin del av avtalet.

- Jordbruksverkets utdragna utbetalningar skapar oacceptabla följder för företagen. Det kan inte vara omöjligt att med rätt vilja och resurser väsentligt snabba på utbetalningarna, säger Helena Jonsson, förbundsordförande LRF.

- Det är inte första gången den här typen av problem dyker upp i början av en ny stödperiod. Därför har LRF tidigt haft kontakter med Jordbruksverket för att trycka på för att utbetalningarna ska ske i tid. Samtidigt borde det inte vara nödvändigt eftersom normal affärsetik bjuder att betalning för leverans av en vara eller tjänst sker i nära anslutning till leveransen, säger Helena Jonsson.

 LRF förväntar sig nu svar på hur snabbt de återstående ersättningarna till lantbrukarna ska betalas ut. I brevet undrar LRF också på vilket sätt de lantbrukare som blivit drabbade av försenade utbetalningar ska hållas skadeslösa och kompenseras för detta. LRF vill även få en garanti för att 2016 års ersättningar betalas ut så snabbt EUs regler medger.