- Känns väldigt bra att vi återigen krokat arm inom branschen och levererat något som vi alla har nytta av, säger Margareta Åberg, LRF Kött.

En av åtgärderna i de nationella handlingsplanerna för gris, nöt och lamm är att utveckla statistikinsamlingen för ökad kunskap om hur marknaden fungerar och för att ge bättre grund för åtgärder hos såväl kommersiella som offentliga aktörer.

Det är viktigt att snabbt kunna få en god överblick för att kunna ta beslut. Med den nya, samlade statistikdatabasen kan man vara säker på att dom siffror man får är aktuella, plus att det sparar en massa tid för de som behöver statistiken eftersom de bara behöver leta på ett ställe, inte som tidigare då man fick plocka lite här och där, säger Theres Strand, Svenska Köttföretagen.

en stor mängd aktuell data om gris, nöt och lammproduktion presenterat i ett användarvänligt power point-format med över 70 bilder. Plattformen uppdateras varje vecka och det finns siffror för import, export, avräkningspriser, slaktpriser, kvalitetsutfall, hur mycket som konsumeras och allt annat man som lantbrukare, konsument eller rådgivare behöver veta om köttproduktionen i Sverige.

Alla som vill är fria att använda statistiken och bilderna men uppmanas att källhänvisa.

Du hittar databasen här:

Fakta

Arbetet med att ta fram de nationella handlingsplanerna för gris, nöt och lamm har skett i arbetsgrupper, samordnade av Svenska Köttföretagen, där hela värdekedjans aktörer samt myndigheter har varit involverade.

Under våren 2014 tog dåvarande Landsbygdsdepartementet initiativ till att samla hela värdekedjans aktörer inom svensk grisproduktion där den gemensamma ambitionen var att ta fram en handlingsplan vars mål är att långsiktigt stärka den svenska grisproduktionen med en ökad produktion som följd.

I början av 2015 tog branscherna för nöt och lamm initiativ till att skapa en handlingsplan för respektive produktionsgren. Målsättningen med Handlingsplanerna för nöt och lamm är att öka den svenska produktionen av nöt- och lammkött. Arbetet med att ta fram Handlingsplan nöt och lamm har skett i arbetsgrupper, samordnade av Svenska Köttföretagen, där hela värdekedjans aktörer samt myndigheter har varit involverade.