Först till hösten blir det möjligt att ansöka om en tjur men redan nu är det dags att förbereda sig. Under tre år kommer totalt 100 tjurar att delas ut. Kravet är att man som företagare utökar sin besättning med minst 20 dikor inom loppet av ett år. Då kan man få en stambokförd tjur sponsrad av McDonald’s.

- Det känns både roligt och viktigt att kunna erbjuda medlemmar och djuruppfödare den här möjligheten. Efterfrågan på svenskt nötkött är stor och för den företagare som vill växla upp är det här ett bra tillfälle, säger Åsa Odell, ordförande i LRFs köttdelegation.  

Upprinnelsen till samarbetet är organisationernas gemensamma mål att öka svensk nötköttsproduktion. En väg för att nå ökad produktion är att öka antalet dikor.

- Vi märker ett stort intresse att öka sin produktion bland våra medlemmar. Erbjudandet kommer innebära att många bestämmer sig för att satsa och kanske bygga för fler är 20 kor. Det ger framtidstro och det är positivt för att våga satsa, säger Jan Forsell, ordförande i SNP.

Patrik Holm Thisner, inköps- och kvalitetsdirektör på Svenska McDonald’s, säger att det är viktigt att sända signaler till producentledet om att det svenska köttet efterfrågas:

- Utmaningen i Sverige är att efterfrågan på svenskt nötkött är större än tillgången och att gapet växer. För McDonald’s är det viktigt med en tydlig koppling mellan producent och våra restauranger. Därför vill vi vara en del av utvecklingen och stödja nötköttsproducenterna. Med de sponsrade tjurarna blir kedjan mellan producent, restaurang och gäst än mer tydlig. Det här är en konkret satsning som ska ge konkreta resultat.