LRF ser en rad problem med paketet och, om det realiseras, en stor risk för att Sverige inte kommer klara Miljömålsberedningens förslag om att reducera utsläppen i transportsektor med 70 procent till 2030.

I vinterpaketet föreslår EU en utfasning av biodrivmedel från jordbruksgrödor till 2030. Detta är inte ett marknadsbaserat sätt att styra energipolitiken. Kommissionen föreslår att grödebaserade biodrivmedel ska ersättas med drivmedel från avfall och skogsrester. Argumentet om varför haltar och står utan vetenskaplig grund.

- Energipolitiken i Bryssel slår nu mot alla biodrivmedel från jordbruksgrödor. Det spelar alltså ingen roll hur bra klimatprestanda drivmedlet än har eller hur hållbart odlad grödan än må vara. Frågan är hur EU tänker sig att vi ska nå de klimatpolitiska målen utan att använda alla typer av bioråvaror för att ersätta de fossila? säger Helena Jonsson.

Idag är transportsektorn inom EU helt beroende av importerad fossil olja. Även om vi använder biodrivmedel från skog och avfall, effektiviserar och elektrifierar fordonen kommer det inte att räcka till fullt ut.

- LRF vill att EU-kommissionens förslag skrotas. Det är viktigt att vi även i fortsättningen ser jordbruksgrödor som den flexibla, klimatsmarta råvara till biodrivmedel som den faktiskt är. Redan idag kan vi producera biodrivmedel som ger en klimatreduktion på 95 %.