Utredningen anser att polisen har de legala förutsättningar som krävs för att i de flesta fall kunna ingripa mot otillåtna bosättningar och att polisen bör utnyttja detta mer aktivt.

– Det är utmärkt att utredningen tydliggör polisens helt avgörande roll i dessa frågor. Polisens uppgift är att förebygga, förhindra och upptäcka brottslig verksamhet. Så huvudspåret ska såklart vara att det är polisens uppgift att bryta upp olovliga bosättningar utan att markägaren ska behöva gå via någon annan myndighet. Denna fråga kommer vi inte släppa, säger Helena Jonsson förbundsordförande i LRF.

Utredningen föreslår också att kostnaderna för markägare sänks till en
grundavgift på 5000 kronor.

– Även om det är bra att utredningen föreslår en sänkning så är det principiellt fel att den som blir utsatt för olagliga handlingar måste betala avgifter till staten för att få sina rättigheter prövade. Det är statens grundläggande skyldighet att säkerställa lag och ordning oavsett fastighetsägarens ekonomiska ställning. Vi får heller inte glömma bort att lägren ibland kan vara små och då är en kostnad på 5000 kr kronor för hög, säger Helena Jonsson.