Alliansen vill att regeringens förslag om ”ändamålsenliga” skatter ska ändras till ”konkurrenskraftiga” skatter.

.

Helena Jonsson påpekar att LRF har varit tydliga med att tillväxt och konkurrenskraft ska vara kärnan i en strategi.

Behovet av en strategi ökar allt mer, vi ser det i vår vardag. Där vår konkurrenskraft måste stärkas. Att ha konkurrenskraftiga skatter relativt övriga länder ligger självklart i detta, fortsätter hon.

Förhandlingarna mellan regeringen och alliansen har dragit ut på tiden och nu hoppas Helena Jonsson att partierna tar ansvar för att komma överens om en strategi som ger näringen konkurrenskraft och främjar produktion av svenska livsmedel.

Det jag är mest bekymrad över är inte en enskild formulering i ett dokument på 120 sidor. Mitt största bekymmer ligger mycket mer jordnära. Hur ska vi ta till vara den stora potential och framtidstro som finns i det gröna näringslivet och förvalta det höga förtroendet vi har hos konsumenterna? 

Formulering kan vara en svårt konst. Men nu gäller det. Jag vill fortsatt uppmana regeringen och alliansen att bjuda till och hitta en lösning och en strategi som vi så väl behöver. 

Helena Jonsson anser att förhandlingarna dragit ut allt för länge men hoppas och tror att regeringen och alliansen nu ska bjuda till och hitta en lösning.

Jag utgår ifrån att alla parter vill ha en strategi, eller? undrar hon.