Helena Jonsson har varit LRFs förbundsordförande sedan 2011.

– Jag är både glad och stolt över att få fortsätta att leda LRF i en tid då det händer mycket i hela vårt samhälle. Temat för årets stämma är Tillsammans. Och det är min övertygelse att vi bönder tillsammans med en stor del av Sveriges konsumenter kan se till att ställa om till ett hållbart samhälle, där Sveriges bönder producerar mat, förnybar energi och bioråvara, säger Helena Jonsson, förbundsordförande LRF.

Jan Ehrensvärd är född 1968 och äger och driver Tosterups gård på Österlen i Skåne där han bland annat odlar spannmål, oljeväxter och sockerbetor samt satsar på en ny äppelodling. Jan Ehrensvärd tog över gården 2009. Dessförinnan arbetade han många år inom näringslivet på till exempel Electrolux och Tetra Pak. Idag har Jan Ehrensvärd flera styrelseuppdrag, bland annat som ordförande i TreForm Packaging AB samt ledamot i Alsoca Förvaltning AB. Jan Ehrensvärd är utbildad reservofficer i marinen och har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Helena Jonsson är född 1965 och äger och brukar Galtås Södergård utanför Tranås tillsammans med sin man Göran. I företaget ingår också fem arrendegårdar. Sammanlagt brukar familjen 15 hektar skog, 55 hektar åker och cirka 100 hektar naturbete. De odlar djurfoder och föder upp cirka 150 Hereford-djur för avel. Produktionen är Krav-certifierad. Helena Jonsson har en lantmästarexamen. Hon valdes in i LRFs förbundsstyrelse 2004 och blev vice ordförande 2010.

Vid stämman avgick Ebba Lindsö som suttit i LRFs riksförbundsstyrelse sedan 2014.

De sitter i LRFs riksförbundsstyrelse:
Helena Jonsson, Tranås
Åsa Odell, Klagstorp
Sven-Erik Hammar, Funäsdalen
Annika Bergman, Örebro
Lennart Nilsson, Harplinge
Lotta Folkesson, Vännäs
Marcus Söderlind, Långhult
Mikael Bäckström, Aneby
Palle Borgström, Älvängen
Sara Helgstrand, Ålberga
Sven Norup, Knislinge
Jan Ehrensvärd, Tomelilla