Utbudet av mejeriprodukter på världsmarknaden fortsätter att öka, framför allt från många EU-länder. Importintresset från Ryssland och Mellanöstern är fortsatt svagt, medan Kinas import fortsätter att öka.

Under första kvartalet minskade mejeriexporten från de fem största aktörerna med 2,6 procent. Endast exportvolymen från EU ökade.

– Kinas importintresse fortsätter att förbättras, med en importökning på 33 procent under årets fyra första månader. Dessvärre fortsätter den ryska handelsblockaden. Inom kort väntas Ryssland besluta att förlänga importstoppet till slutet av 2017, säger Lennart Holmström, expert på marknadsanalys och branschstatistik på LRF Mjölk.

Utvecklingen för de internationella priserna för olika mejeriprodukter är fortsatt svag. En svagt uppåtgående trend har dock noterats för samtliga mejeriprodukter den senaste månaden.

– I de fem största exportregionerna steg mjölkproduktionen under januari-mars med 3,0 procent. Motsvarande siffra för sista kvartalet 2015 var en ökning med 1,8 procent. Ökningen beror i första hand på en kraftigt ökad mjölkproduktion inom EU. Även i USA ökar produktionen något, medan mjölkproduktionen i Argentina, Nya Zeeland och Australien minskar, berättar Lennart Holmström.

I takt med att avräkningspriset sänks ytterligare försämras mjölkföretagens lönsamhet allt mer.

– Nettot mjölk minus foder för svenska mjölkföretag har nu nått sin lägsta nivå sedan 1990, vilket är så långt tillbaka som det finns statistik för detta nyckeltal, säger Erik Engelbrekts, LRF Mjölks expert inom mjölkföretagande.

Prisökningar på insatsvaror späder på den svaga lönsamheten. Internationellt har priserna på soja ökat sedan i mars, vilket ökar risken för stigande kraftfoderpriser.

Mjölkrapporten nr 2 juni 2016 

För mer information, kontakta:
Lennart Holmström, Expert marknadsanalys och branschstatistik
Telefon: 08-787 53 96
Erik Engelbrekts, Expert mjölkföretagens lönsamhet
Telefon: 010-471 06 21