Emma Berglund är idag det nordiska familjeskogsbrukets, NSF, representant i Bryssel och anställd av Lantbrukarnas Riksförbund, LRF. Som generalsekreterare kommer hon att bygga upp CEPF i European Forestry House, mitt emot EU-parlamentet, som under våren genomgår större personalförändringar.

Emma Berglund kommer från Uppsala, är 28 år och har två masterexamina i skogsvetenskap, både från Sveriges Lantbruksuniversitet och University of British Columbia i Kanada. Hon har varit forskarassistent på University of Göttingen i Tyskland och University of British Columbia samt arbetat på Södra Skogsägarna och varit rapportör på Stockholm International Water House.

– För mig är det en oerhörd ära att få detta uppdrag och jag vill bygga upp samarbeten i Bryssel och runt om i Europa så att vi så kraftfullt som möjligt kan föra fram familjeskogsbrukets möjligheter och utmaningar, säger Emma Berglund.

– Emma Berglund har helt rätt kompetens för att kraftfullt kunna utveckla CEPF och ytterligare stärka familjeskogsbrukets ställning i Europa, säger LRF Skogsägarnas ordförande Sven Erik Hammar.

LRF skogsägarna är medlem av CEPF som består av nationella skogsägarfederationer i Europa och Sven Erik Hammar är styrelsemedlem.