Ett projekt som kommer drivas inom ramen för samarbetet är att öka volymen svenskodlade rotfrukter. Det förutsätter att odlarna vågar satsa och att ICA tar ansvar för volymen. Projektet kommer starta i samarbete med producentföreningar.

För att utveckla den svenska äppelodlingen arbetar ICA tillsammans med äppelleverantörer i Sverige för att kunna erbjuda kunderna svenskodlade äpplen året runt. En del av arbetet är att förbättra förpackningsalternativen och lagringsmetoden.

        LRF vill att fler konsumenter väljer mat från Sveriges bönder och våra företag. På så sätt bidrar de till ökad lönsamhet för bondens verksamhet på gårdsnivå, en levande landsbygd och en livskraftig livsmedelsproduktion. Genom samarbetet har vi ökat både andelen svenska varor i butiken och efterfrågan på dem. Att bredda det till fler produktområden är naturligt och ger möjlighet till ökad produktion, säger Helena Jonsson, förbundsordförande LRF.

        Sedan samarbetet med LRF inleddes har vi lyckats att kraftigt öka försäljningen av svenskproducerade varor, främst inom kött, chark och mejeri, och vi vet att satsningarna har inneburit bättre pris till framförallt köttbönderna. Framöver kommer samarbetet att breddas till att även omfatta frukt och grönt. Men det finns många utmaningar, och för att lyckas måste vi göra det tillsammans, säger Anders Svensson, vd ICA Sverige.

Samarbetet mellan ICA och LRF inleddes 2014 med syfte att bredda utbudet av svenska varor i butik, öka försäljningen av svensk mat och bidra till den svenska landsbygdens utveckling och tillväxt. Det har bland annat resulterat i:

  • Ett aktivt sortimentsarbete där i dag närmare 90 procent av det färska kött ICA säljer under egna varumärken och 80 procent av ICAs charkprodukter har svenskt köttinnehåll. En ökning från knappt 80 respektive 30 procent jämfört med när samarbetet inleddes.
  • Cirka 12 000 ton importerad köttråvara har ersatts med svenskt kött, vilket har bidragit till bättre pris till svenska bönder.

  • Engagemang för svenska mjölkbönder. Mjölkkronan samlade under 2015-2016 in 113 miljoner kronor, och under våren byter ICA till svensk råvara i en mängd mejeriprodukter vilket innebär att drygt 90 procent av ICAs mejerisortiment och mer än 65 procent av ICAs ostsortiment kommer ha svensk råvara.

  • Ett pågående arbete är att sprida kunskap och mervärden med svenskproducerade varor i ICA-butikerna och i ICAs marknadsföring. Andelen konsumenter som medvetet väljer svenska livsmedel har stigit till 75 procent, en ökning med 10 procentenheter från 2014.