Jan Ehrensvärd är 47 år och äger och driver Tosterups gård på Österlen i Skåne där han bland annat odlar spannmål, oljeväxter och sockerbetor samt satsar på en ny äppelodling. Jan Ehrensvärd tog över gården 2009. Dessförinnan arbetade han många år inom näringslivet på till exempel Electrolux och Tetra Pak. Idag har Jan Ehrensvärd flera styrelseuppdrag, bland annat som ordförande i TreForm Packaging AB samt ledamot i Alsoca Förvaltning AB. Jan Ehrensvärd är utbildad reservofficer i marinen och har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

– Jan har lång erfarenhet av arbete i stora internationella företag där han innehaft olika chefspositioner, han har också stor erfarenhet av strategiskt styrelsearbete. De senaste åren har Jan drivit och utvecklat gården Tosterup. Han har ett stort nätverk bland både större växtodlare och de större jordägarna. Med den gedigna erfarenhet Jan har av såväl internationellt arbete som aktivt lantbruk ser valberedningen att hans kunskap kommer att bidra till att utveckla det gröna näringslivet, säger Stig-Erik Carlsson, valberedningens ordförande.

Beslutet om Jan Ehrensvärd kommer att väljas in i förbundsstyrelsen fattas den 24-25 maj av LRFs riksförbundsstämma, som hålls på Sånga-Säby Hotell & Konferens på Ekerö utanför Stockholm. Ebba Lindsö, som suttit i LRFs riksförbundsstyrelse sedan 2014, ställer inte upp för omval vid riksförbundsstämman 2016.