Utbudet av mejeriprodukter fortsätter att öka, medan efterfrågan från de viktigaste importländerna alltjämt är svag. EU producerar i dagsläget 15 procent mer mjölk än vad som kan avsättas inom EU.

– Det här märks framförallt på smör och ost som vi idag har ett stort inflöde av i Sverige, det ger billig ost i butikerna men låga internationella priser skapar en enorm press på de svenska mjölkbönderna, säger Lennart Holmström, expert på marknadsanalys och branschstatistik på LRF Mjölk.

Kina importerar mer

Kinas importintresse var svagt under hela 2015, framför allt när det gäller mjölkpulver. Däremot importerades alltmer förpackad mjölk och ost. Kinas egen mjölkproduktion ökade med 5,5 procent under 2015. Ett litet ljus i tunneln är att det skedde en påtaglig ökning av Kinas import i januari i år.

– Under januari importerade Kina 56 procent mer mejeriprodukter än under samma månad förra året. Även jämfört med i januari 2014 är siffran för 2016 högre. Den stora frågan just nu är om denna positiva trend håller i sig framöver, säger Lennart Holmström.

Ökad produktivitet kan stärka svensk konkurrenskraft

Under 2015 ökade den svenska mjölkinvägningen med 0,3 procent. Trots att antalet mjölkkor minskade under förra året uppvägdes detta av att den genomsnittliga mjölkavkastningen per ko ökade. Att hantera den pressade lönsamheten är en stor utmaning för många mjölkföretag och att väga upp de stora nedgångarna i mjölkpris med lägre produktionskostnad är i det närmaste omöjligt på kort sikt.

– Men ökad mjölkavkastning och mjölkleverans sänker produktionskostnaden och förbättrar likviditeten på även på kort sikt. Flera rapporter visar också på att ökad produktivitet är en viktig del för att stärka svensk produktions konkurrenskraft, vilket på sikt bidrar till att underlätta i situationer med pressad lönsamhet, säger Erik Engelbrekts, LRF Mjölks expert inom mjölkföretagande.

Mjölkrapporten nr 1 mars 2016 

För mer information, kontakta:
Lennart Holmström, Expert marknadsanalys och branschstatistik
Telefon: 08-787 53 96
Erik Engelbrekts, Expert mjölkföretagens lönsamhet
Telefon: 010-471 06 21