Samtidigt som utbudet av mejeriprodukter fortsätter att öka är efterfrågan från de viktigaste importländerna fortfarande svag. I dagsläget producerar EU 15 procent mer mjölk än vad som kan avsättas inom EU.

-Det här märks framförallt på smör och ost som vi idag har ett stort inflöde av i Sverige. Det ger billig ost i butikerna men låga internationella priser skapar en enorm press på de svenska mjölkbönderna, säger Lennart Holmström, expert på marknadsanalys och branschstatistik på LRF Mjölk.

Kina importerar mer

Även om Kinas importintresse var svagt under hela 2015, framför allt när det gäller mjölkpulver, ökade landets import när det gäller förpackad mjölk och ost. I januari i år skedde dessutom en påtaglig ökning av Kinas import.

-­Under januari importerade Kina 56 procent mer mejeriprodukter jämfört med samma månad förra året. Även jämfört med i januari 2014 är siffran för 2016 högre. Den stora frågan just nu är om denna positiva trend håller i sig framöver, säger Lennart Holmström.

Ökad produktivitet kan stärka svensk konkurrenskraft

Trots att antalet mjölkkor i Sverige minskade under förra året uppvägdes detta av att den genomsnittliga mjölkavkastningen per ko ökade och under 2015 ökade den svenska mjölkinvägningen med 0,3 procent.

Att hantera den pressade lönsamheten är en stor utmaning för många mjölkföretag.

-Men ökad mjölkavkastning och mjölkleverans sänker produktionskostnaden och förbättrar likviditeten även på kort sikt. Flera rapporter visar också på att ökad produktivitet är en viktig del för att stärka svensk produktions konkurrenskraft, vilket på sikt bidrar till att underlätta i situationer med pressad lönsamhet, säger Erik Engelbrekts, LRF Mjölks expert inom mjölkföretagande.