Trendbrottet skedde visserligen tidigare i höst, något Mjölkrapporten berättade om i sitt förra nummer. Men sedan dess har skiftet både etablerats och förstärkts.

–Ur ett globalt perspektiv sjunker mjölkproduktionen. I kombination med ökad efterfrågan har det lett till högre priser efter drygt två års kris, säger Lennart Holmström, expert på marknadsanalys och branschstatistik på LRF Mjölk och en av Mjölkrapportens skribenter.

Förändringen ser inte ut att bara vara en liten puckel utan kan vara början på en långvarigare uppgång både globalt och nationellt, enligt Claes Krokeus, ekonomi- och företagsrådgivare vid Rådgivarna i Sjuhärad och skribent i Mjölkrapporten.

Konventionellt producerad mjölk har stigit från 2,61 kronor per kilo energikorrigerad, ECM, i september 2016 till 3,11 kronor i december. Motsvarande förhållande för ekologisk mjölk är 3,98 respektive 4,41 kronor.

–För en besättning med 100 mjölkkor motsvarar skillnaden i mjölkintäkter omkring 400 000 kronor per år, enligt Claes Krokeus.

Men även om priserna till bonden har gått upp så tar det tid innan företagen har återhämtat sig från nergången i branschen, betonar Lennart Holmström och Claes Krokeus.

Mjölkrapporten nr 4 december 2016

För mer information, kontakta Mjölkrapportens skribenter:
Lennart Holmström, Expert marknadsanalys och branschstatistik
Telefon: 08-787 53 96
Claes Krokeus, Ekonomi- och företagsrådgivare, Rådgivarna i Sjuhärad
Telefon: 0325-61 86 21