Men den ekonomiska utmaningen för mjölkbranschen är långt ifrån över.

Trendbrottet skedde visserligen tidigare i höst, något Mjölkrapporten berättade om i sitt förra nummer. Men sedan dess har skiftet både etablerats och förstärkts.

– Ur ett globalt perspektiv sjunker mjölkproduktionen. I kombination med ökad efterfrågan har det lett till högre priser efter drygt två års kris, säger Lennart Holmström, expert på marknadsanalys och branschstatistik på LRF Mjölk och en av Mjölkrapportens skribenter.

Konventionellt producerad mjölk har stigit från 2,61 kronor per kilo energikorrigerad, ECM, i september 2016 till 3,11 kronor i december. Motsvarande förhållande för ekologisk mjölk är 3,98 respektive 4,41 kronor.

– För en besättning med 100 mjölkkor motsvarar skillnaden i mjölkintäkter omkring 400 000 kronor per år, enligt Claes Krokeus, ekonomi- och företagsrådgivare vid Rådgivarna i Sjuhärad och skribent i Mjölkrapporten.

Men även om priserna till bonden har gått upp så tar det tid innan företagen har återhämtat sig från den långvariga nergången i branschen, betonar Lennart Holmström och Claes Krokeus.

Läs mer i Mjölkrapporten nummer 4/2016 som ges ut den 15 december på www.lrf.se/mjolk

För mer information, kontakta Mjölkrapportens skribenter:

Lennart Holmström
Expert marknadsanalys och branschstatistik, LRF Mjölk
Telefon: 08-787 53 96
Lennart.holmstrom@lrf.se

Claes Krokeus
Ekonomi- och företagsrådgivare, Rådgivarna i Sjuhärad
Telefon: 0325-618621    
Claes.krokeus@radgivarna.nu