Jag tycker att flera delar i det presenterade materialet är oroväckande ur ett landsbygdsperspektiv. Sverige är ett exportberoende land men också ett land med låg befolkningstäthet. Det gör transporter till en viktig del av vår ekonomi eftersom infrastrukturen håller ihop landet och är en förutsättning för att företag och människor ska kunna bo och driva företag i hela landet, säger Helena Jonsson, förbundsordförande i LRF.

När det gäller höghastighetsjärnvägen säger LRF i dagsläget nej till att den ska byggas .

   Vi anser att investeringen i höghastighetsjärnväg riskerar att tränga undan andra och mer angelägna behov som finns för att i första hand bibehålla, men även utveckla, dagens infrastruktur. Regeringen säger att utbyggnad ska ske när ekonomin tillåter, vilket är en minst sagt vag tidsuppskattning. Den långa planeringsprocessen lägger en död hand över den mark som ingår i projektplaneringen och gör det svårt för företegen att driva och utveckla sina verksamheter i väntan på besked om mark kommer att beröras eller inte, säger Helena Jonsson.