Robert Bergh får inte använda marken som bete till hästarna på sin anläggning i Marks kommun i Västra Götaland. Hanteringen av strandskyddsreglerna har tvärtemot lagstiftarens intentioner visat sig utgöra ett direkt hinder, ibland nästan omöjliggjort för företagare att driva verksamhet i glesbygd.

Lotta Folkesson, ordförande i LRF Häst, menar att detta är en fullständigt orimlig hantering av ett ärende där regelkrångel sätter käppar i hjulet för företagandet. 

– LRF anser att ärendet är principiellt viktigt, vi har många hästföretagare med samma bekymmer. Därför kommer vi att stödja medlemmens val att överklaga, genom att driva frågan som principmål. Det är viktigt att hitta en lösning så att marken kan brukas och företagaren kan driva sin verksamhet på gården säger Lotta Folkesson.

Lisa Kylenfelt, jurist hos LRF Konsult ansvarar för principmålet hos travtränare Robert Bergh:

– Här är det viktigt för oss att visa att tillämpningen av strandskyddsreglerna inte är rimlig, undantagen finns för att det ska gå att driva verksamhet inom strandskyddsområden och då måste det också tillämpas på rätt sätt. De gröna näringarna är undantagna strandskyddet och det gäller naturligtvis också hästverksamhet eftersom detta också är jordbruk, hästarna betar markerna på gården. Det går inte att driva verksamheten vidare om inte marken kan användas till bete.

Lena Engström, Svensk Travsport:

– Svensk Travsport är intressemedlem i LRF Häst och ser goda möjligheter att vi tillsammans kan nå framgång i det här principmålet. Det är avgörande för både travet och annat hästföretagande att vi inte har en lagstiftning som hindrar företagandet inom de gröna näringarna.

Fakta LRF principmål

LRF hjälper sina medlemmar genom att varje år ekonomiskt stödja ett antal juridiska processer. Detta görs för att hjälpa medlemmar med att klarlägga bilden av läget på olika rättsområden. Dessa så kallade principmål drivs för att få viktiga frågor prövade och för att öka rättssäkerheten. LRF Västra Sverige har uppmärksammat Robert Berghs fall gällande strandskyddet, där företagandet hindras genom att marken i strandskyddsområde inte får användas för verksamheten.

Kontaktpersoner

Lotta Folkesson, ordförande LRF Häst, 070-351 96 97

Jenny Nilsson, LRF Västra Sverige, 073-390 69 45

Lena Engström, Svensk Travsport, 070-527 22 05