- Det är bra att Leif Denneberg svarar på vårt öppna brev och säger att utbetalningarna för 2016 ska komma väsentligt tidigare, det vill säga från oktober. Det är viktigt att betala ut så tidigt som EUs regler medger. Men jag är inte tillfreds med de andra svaren på vårt brev. Även om Sverige inte bryter mot EUs utbetalningsfrist för 2015 så vore det rimligt att kompensera dem som får vänta länge på sina pengar och som tvingas ta nya krediter för att klara sin ekonomi. Dessutom tycker jag fortfarande att det inte är acceptabelt att slutbetalningar av 2015 års stöd ska behöva dröja till november i år. Det måste gå att hitta en snabbare rutin än ett drygt halvt år mellan delutbetalning och slutbetalning, säger LRFs förbundsordförande Helena Jonsson i en kommentar.