Årets rapport från Europeiska läkemedelsmyndigheten om antibiotikaförbrukningen i Europa, visade återigen att Sveriges djur får minst mängd antibiotika bland EUs medlemsländer. Andra länder som Italien och Spanien har däremot ökat sin användning.  

– I Sverige har vi en tradition av att förbygga. Det betyder att vi ser till att djuren håller sig friska och mår bra och att vi har tydliga rutiner för bland annat rengöring, hygien och tomhållning av stallar. Och till skillnad från de flesta andra länder så behandlar vi i första hand det enskilda djuret och inte hela grupper. Då behövs ytterst lite antibiotika, säger Åsa Odell, vice ordförande LRF.

LRF har under året fått en ny aktiv roll i att sprida kunskap om låg antibiotikaförbrukning främst inom EU men även internationellt. Flera länder inom EU har valt att besöka Sverige och svenska gårdar har tagit emot besök. LRF har också bjudits in som expert på området i EU-sammanhang.

Även konsumenters kunskap måste fortsätta öka, säger Åsa Odell:

– Hållbart producerade livsmedel kräver lite mer arbete och kostar därför också lite mer, som det svenska köttet i jämförelse med det importerade. Det är viktigt att konsumenterna vid köttdisken förstår varför och att deras val har betydelse.