– Det gröna näringslivet har lösningarna för en hållbar, fossilfri samhällsutveckling, med nya jobb och ett klimat i balans. Därför får diskussionen om nya regioner inte enbart kretsa runt var sjukhus ska ligga och var gränserna ska dras, säger Helena Jonsson, förbundsordförande LRF.

– Som företagare har man ibland en spretig och nästan oöverblickbar administration att förhålla sig till. En ny regionindelning ger tillfälle att forma regionens och myndigheternas uppgifter utifrån ett regionalt tillväxtperspektiv med en helhetssyn och en servicenivå som främjar företagens utveckling. Rätt hanterat kan detta skapa en positiv utveckling för klimatet samtidigt som Sverige kan ha en fortsatt stark social och ekonomisk utveckling som ger fler jobb i hela landet, säger Helena Jonsson.

– Vi är trötta på den stuprörspolitik som ofta förs, där den ena handen inte vet vad den andra gör. Med nya regioner är det också tillfälle att se över regionernas uppdrag, hur myndigheterna ska organiseras och vem som är bäst på att göra vad för att främja regionernas och Sveriges utveckling. Det gröna näringslivet är verksamt på landsbygden men skapar jobb och välfärd också i tätorterna.  Låt oss ta vara på den möjligheten och sätta en ”karta” som framöver gynnar våra näringars utveckling och får landsbygden att blomstra, avslutar Helena Jonsson.