Paketet diskuteras av EUs jordbruksministrar och förutsättningarna för det kommer att klarna under kommande veckor.

Paketet som totalt omfattar 500 miljoner euro innehåller bland annat möjligheter att betala ut EU-medel för åtgärder på nationell nivå. Sveriges tilldelning blir knappt 6,9 miljoner euro.

- EU-medel för nationella åtgärder är givetvis välkommet i denna krissituation, även om beloppet för varje enskild företagare inte förbättrar situationen på lång sikt säger Helena Jonsson, ordförande i Lantbrukarnas Riksförbund. LRF vill givetvis att regeringen utnyttjar möjligheten att skjuta till nationell medfinansiering och vi förutsätter att den svenska regeringen genomför krispaketet på ett sätt som är så gynnsamt för de svenska mjölkföretagen som möjligt och att pengarna mycket skyndsamt kan betalas ut fortsätter Helena Jonsson.

En del av paketet är vigt till att ge stöd till mjölkproducenter som under en period minskar sin produktion.

- Vi ser principiella svårigheter att betala mjölkproducenter för att inte producera mjölk inte minst eftersom produktionen i Sverige länge har minskat och vi ser ett betydande tapp under senare år menar Helena Jonsson, ordförande i Lantbrukarnas Riksförbund.

Paketet innehåller i korta drag tre delar, möjlighet till stöd för de som tillfälligt vill minska sin produktion (totalt 150 miljoner euro), EU-medel för nationella åtgärder (350 miljoner euro i EU-medel med möjlighet till lika mycket i nationell medfinansiering) och möjlighet till förskottsutbetalningar av gårdsstöd. Utöver ovanstående förlängs system för offentlig och privat lagring av skummjölk till slutet av februari 2017. Länderna kan därutöver göra vissa tillfälliga justeringar i sina kopplade stöd (stöd riktade till specifika sektorer).