I betänkandet finns beskrivningen av jord- och skogsbrukets betydelse för att nå klimatmålet.

Jord- och skogsbruket har till skillnad från andra branscher möjlighet att binda mer koldioxid, vilket är ett viktigt verktyg för att nå målen, säger Sven Erik Hammar, ledamot i LRFs riksförbundsstyrelse och sakkunnig i Miljömålsberedningen.

en större produktion i jord- och skogsbruket än idag, säger Sven Erik Hammar.

          Det är mycket positivt att det finns en sådan bred enighet kring jorden och skogens betydelse för att nå våra klimatmål. Nu handlar det om att ta nästa steg och göra verkstad av orden, avslutar Sven Erik Hammar, ledamot i LRFs riksförbundsstyrelse och sakkunnig i Miljömålsberedningen.