- Om Sverige ska klara omställningen till ett hållbart samhälle och om livsmedelsförsörjningen ska tryggas behöver produktionen i det gröna näringslivet öka. Jag tycker det är allvarligt att regeringen inte lägger konkreta förslag i den riktningen och mycket illavarslande för den kommande livsmedelsstrategin, säger LRFs förbundsordförande Helena Jonsson.

Ett upprörande förslag i budgeten är att uppjusteringen av Jordbruksverkets anslag på 60 miljoner kronor per år tas ur landsbygdsprogrammet.

- Det går ju helt emot intentionerna bakom landsbygdsprogrammet att finansiera statlig byråkrati. Pengarna till Jordbruksverket måste självfallet tas ur statskassan generellt. Jag undrar vad EU-kommissionen har att säga om detta?

Ett annat förslag som försämrar jord- och skogsbrukets konkurrenskraft är höjningen av dieselskatten med 16,8 öre/l 2017.

- Om regeringen menar allvar med den kommande livsmedelsstrategin måste åtgärder som förbättrar konkurrenskraften föreslås, inte det motsatta som nu är fallet.

LRF noterar några bra saker i budgetpropositionen:

- Satsningen på bredband är viktig för de som bor och verkar på landsbygden. Det är också bra att Kemikalieinspektionen, KEMI, får tillskott av medel så att de kan effektivisera sin hantering av bland annat ansökningar om godkännande av växtskyddsmedel. Som den statliga Konkurrenskraftsutredningen visat behövs dock ytterligare förändringar för att svenskt jordbruk och trädgårdsnäring ska få jämförbara villkor med övriga länder i EU, säger Helena Jonsson.