Miljömålsberedningens förslag innebär att utsläppen från den inhemska produktionen ska ha minskat med minst 85 procent till 2045 jämfört med 1990. Förslaget tar bara hänsyn till utsläppen som sker inom landets gränser.

– Utan att beakta utsläppen från konsumtion, import och export kan de globala utsläppen komma att öka. Det finns risk att vi lägger krokben för oss själva om vi sätter upp regler som hindrar den svenska klimatsmarta produktionen att växa, men låter det vara fritt fram för importen. Det perspektivet saknas i förslaget, säger Helena Jonsson.

– Idag svarar importen för 70 procent av matens utsläpp och den svenska matförsörjningen bygger på att hälften av maten importeras. Samtidigt har svensk produktion bland de lägsta utsläppen. Sverige behöver bli fossilfritt och utvecklas mot en mer biobaserad och cirkulär ekonomi om vi ska leva upp till Parisavtalet och då måste potentialen hos jorden och skogen nyttjas fullt ut, säger Helena Jonsson.

Helena Jonsson uppmanar Miljömålsberedningen att höja blicken och bli mer konkret inför det betänkande som kommer i juni, då strategier och styrmedel för att nå klimatmålen ska föreslås. Sverige har goda möjligheter att bli ett fossilfritt välfärdsland, men då krävs också ökad konkurrenskraft inom det gröna näringslivet.