Det senaste året har svenska mjölkbönder pressats mycket hårt ekonomiskt. Det är kombinationen av en vikande efterfrågan från Asien och därmed låga världsmarknadspriser, Rysslands importstopp till följd av EUs sanktioner, EUs borttagande av mjölkkvoterna och ett redan, jämfört med konkurrentländerna, högre kostnadsläge som har gjort att svenska mjölkföretagare är satta under mycket stor press på den allt mer globala marknaden. LRF arbetar för att få fram långsiktiga villkor för Sveriges lantbrukare men läget är akut och därför startar LRF nu Mjölkjouren.

-Vi är väl medvetna om att Mjölkjouren är en kortsiktig kompensation för de hittills uteblivna men avgörande, långsiktiga förändringar som krävs för att stärka svensk mjölkproduktion. Men läget är så akut, många ligger redan efter med betalningarna och vi har en tuff vår framför oss, att LRF behöver göra en samlad ansats för att hjälpa till, säger Anders Källström, VD och koncernchef LRF.

- Vi har hört många vackra ord men ansvariga politiker velar och livsmedelsstrategin dröjer. Eftersom de politiska leveranserna hittills har uteblivit måste vi sätta igång ett internt stödarbete för pressade mjölkföretagare. Samtidigt fortsätter LRFs arbete på bred front för att få fram långsiktiga, politiska villkor som kan stärka mjölkbönderna i Sverige, säger Helena Jonsson, förbundsordförande LRF.

Via telefon och mail ska medlemmar från och med den 1 mars kunna få kontakt med psykolog, omsorgsgrupper, företagsrådgivare, branschexperter, företagsrådgivare och banker. På så sätt kan man få hjälp med att hitta lösningar på akuta problem. LRF har samordnat insatsen  med LRF Konsult, Växa och Jordbruksverket.

-När man är hårt pressad kan det vara svårt att veta vem man kan kontakta för att få stöd. Nu ska det finnas ett nummer att ringa eller en e-postadress att maila för att få hjälp med olika frågor, säger Anders Källström, VD och koncernchef LRF.