Hållbarhet bygger på en helhet där både stad och landsbygd utvecklas. Det är den svenska hållbara produktionen av mat och energi som tar Sverige in i framtiden. Vi hoppas att Karolina Skog ser potentialen i det svenska jord- och skogsbruket. Vi hoppas också att den nya ministern inser vikten av en miljöpolitik som tar hänsyn till globala effekter, säger Helena Jonsson, förbundsordförande LRF.

Varken miljön, bönderna eller svenska konsumenter vinner på att vi motar ut vår egen produktion ur landet - det är tvärt om. Idag har vi en lagstiftning och en styrning som skapar en ojämn konkurrenssituation för Sveriges lantbrukare, säger Helena Jonsson.

Det är också viktigt att Karolina Skog tar ansvar för sina, i allt för stor utsträckning, självstyrande myndigheter. Ministern behöver ta kommandot över realiserandet av politiken där miljö samverkar med produktion och en fortsatt landsbygdsutveckling, säger Helena Jonsson.

Vi uppskattar att Sverige nu har en EU- och handelsminister, Ann Linde (S), som kan driva en balanserad svensk linje i de förhandlingar kring handelsavtal mellan EU och andra aktörer som nu är på gång - det är viktigt, säger Helena Jonsson.