De pengar som tidigare avsatts i landsbygdsprogrammet är i princip slut, och regeringen har aviserat att man skjuter till ytterligare 850 miljoner kronor öronmärkt för bredbandsutbyggnad.  

Landsbygden släpar efter stadsområden i bredbandsutbyggnad idag vilket bromsar utvecklingen av företagande och de pengar som nu skjuts till är väldigt välkomna även om de inte på lång väg möter upp mot behovet som finns.