För närvarande pågår arbetet med att ta fram en ny lagstiftning för veterinärmedicinska läkemedel. Omröstningen om ny lagstiftning när det gäller antibiotika visar på ett stort stöd i parlamentet för en restriktiv hållning vad gäller förebyggande antibiotikabehandling.

-Detta är ett steg i rätt riktning. Begränsningar i möjligheterna att ge antibiotika till friska djur borde göra att användningen i Europa minskar, säger Helena Jonsson, förbundsordförande LRF.

LRF har stridit för ett förbud mot förebyggande antibiotikabehandling under lång tid. Idag röstade en klar majoritet av parlamentarikerna för bland annat ett totalförbud mot rutinmässigt förebyggande användning av antibiotika. Trots möjligheten till undantag så välkomnar LRF utslaget.

-Vi vill ge en eloge till de svenska politikerna i parlamentet som lagt ner mycket energi på få fram en lagstiftning som ska göra skillnad, säger Helena Jonsson. 

-Nu ser vi fram emot att rådet och parlamentet kommer överens om en tydlig lagstiftning. De länder som ligger högt i användning kommer att behöva hjälp för att klara av att ta bort förebyggande antibiotika och vi i Sverige är beredda att bistå med vår mångåriga kunskap och erfarenhet, avslutar Helena Jonsson.