Ny ordförande för Jämställdhetsakademin är Sven Erik Hammar, vice ordförande i LRF, som tar över uppdraget från Helena Jonsson. Akademin har också elva stycken helt nya ledamöter, som kommer från LRFs organisationsmedlemmar. Organisationsmedlemmarna har erbjudits en ledamotsplats som en del i LRFs satsning på kooperativ utveckling. De nya ledamöterna är: 

 • Sven Erik Hammar, vice ordförande LRF
 • Johan Dalén, VD Svensk Mink
 • Marita Delvert, ordförande Biodlarna
 • Sten Dunér, VD Länsförsäkringar AB
 • Lena Ek, ordförande Södra
 • Åke Hantoft, ordförande Arla Foods
 • Anneli Kihlstrand, VD Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare
 • Pär Lärkeryd , VD Norra Skogsägarna
 • Karin Perers, ordförande Mellanskog 
 • Olov Söderström, VD Norrskog 
 • Elisabeth Wallin Mononen, HR-chef Lantmännen 
 • Marita Wolf, ordförande Växa Sverige

Sedan tidigare ingår också dessa personer som ledamöter i Jämställdhetsakademin:

 • Sasja Beslik, chef ansvarsfulla investeringar Nordea
 • Hans Börsvik, styrelseproffs och egenföretagare
 • Malin Forsbrand, egenföretagare och lokalpolitiker
 • Carin Holmquist, professor Handelshögskolan Stockholm
 • Carina Lundberg Markow, chef för ägarfrågor Folksam
 • Maud Olofsson, tidigare partiledare och näringsminister
 • Gertrud Åström, jämställdhetspolitisk utredare

- Det är väldigt glädjande med så stort intresse från våra kooperativa företag att delta i Jämställdhetsakademin. Det är viktigt för hela det gröna näringslivet att vi tar tillvara all den potential som finns, både i det enskilda företagandet på gården och skogen och i våra egna kooperativa företag. Ett aktivt jämställdhetsarbete är ett viktigt sätt att uppnå det, säger Sven Erik Hammar, ordförande i Jämställdhetsakademin.

Jämställdhetsakademins fokus är forskning och extern kommunikation, och det har tagits fram ett antal rapporter och studier, och ordnats flera seminarier, konferenser och föreläsningar under de sju år som akademin funnits. Under 2016 kommer Jämställdhetsakademin bland annat att ordna en större jämställdhetskonferens i november, ta fram en rapport inom något aktuellt område samt ge pris till årets gröna jämställda företag. Utöver detta är fokus för Jämställdhetsakademin att delta i jämställdhetsdebatten och bidra till ökad kunskap om jämställdhet i de gröna näringarna på olika sätt.