Mat är något som engagerar och många upplever det viktigt och vill veta mer om både vad vi äter och hur det produceras. Om vi blir fler konsumenter som väljer svensk mat i butik och på restaurang, kommer det att göra skillnad för vilken mat och vilket samhälle vi får framåt. LRF vill att Sveriges bönder och odlare ska ta en starkare position på matmarknaden. Att välja svenskproducerad, närproducerad och lokalproducerad mat ska kännas bra i magen. Konsumenternas val och ditt val gör skillnad för dig, för oss alla, för klimatet, för matproducenterna, för landsbygden och för Sverige.

Undersökningar som LRF gjort visar att konsumenternas förtroende för bonden som matproducent är högt och Sveriges bönder producerar mat på ett bra och säkert sätt. LRF vill gärna att fler konsumenter ska sluta upp att vi för klimatets skull både måste bruka jorden och i större utsträckning välja svensk mat när vi handlar i butiken och äter på restaurang.

Kommunikationskonceptet som LRF lanserar idag syftar till att berätta för fler konsumenter om klimatsmart svensk mat. Här ska fler konsumenter kunna att hitta argument för att välja svensk mat.

LRF har länge pratat om skogens betydelse för klimatet. Nu ska vi berätta  mer för fler att Sveriges jordbruk och matproduktion är hållbar.

Maten ska kännas bra i magen.