Mjölk är ett hållbart livsmedel. Den ger, tack vare sin näringstäthet, mycket näring i relation till sin klimatpåverkan. Mjölk innehåller 18 av de 22 näringsämnen som vi behöver varje dag.

– Det är därför ingen slump att mjölken är en självklar del i nödsändningar i katastrofsituationer eller att länder i tredje världen startar skolmjölksprogram för att bryta fattigdomens och undernäringens negativa spiraler. Vi får inte glömma det när de som hörs mest i debatten tror att hagar utan kor är lösningen på våra gemensamma fattigdoms- och klimatutmaningar, säger Hans Andersson, agronom på LRF Mjölk.

All livsmedelsproduktion innebär någon typ av miljöpåverkan. Därför känns det rimligt att vi utvecklar och gynnar den produktion som är effektiv och resurssnål. Svensk mjölkproduktions klimatutsläpp är 44 procent lägre än det globala genomsnittet (Källa: FAO, FN:s livsmedel- och jordbruksorganisation). Sverige har alltså förutsättningar att producera hållbar mat som dessutom bidrar till att mätta vår växande befolkning. Trots det importerade vi i fjol över 53 procent av den hårdost som konsumerades i Sverige.

– Vi flyttar vår miljöpåverkan utomlands genom vår stora import av mat. Hela 70 procent av klimatpåverkan från det vi äter sker i andra länder, säger Hans Andersson.

– Att vi exporterar en så stor andel av våra utsläpp till andra länder är absurt och oansvarigt. Inte minst med tanke på vilka goda förutsättningar vi har för matproduktion i form av mark, vatten, god miljö- och djuromsorg och duktiga bönder.

Nu i veckan gav WWF grönt ljus till svensk ost med formuleringen att den är ett klokt matval som tar hänsyn till naturen, klimatet och djurens välfärd. Det är ett stort erkännande och ännu ett bevis för att svensk mjölk är en del av lösningen när världen behöver mer hållbar mat. Något som är värt att fira en dag som denna – Mjölkens dag instiftad av FAO!

För mer information och vidare kommentar, kontakta Hans Andersson, telefon 08-787 53 88, e-post hans.andersson@lrf.se.