Vid årsskiftet 2015/2016 hade LRF totalt 148 580 medlemmar. Det är en minskning med 23 155 medlemmar, 13,5 procent, jämfört med föregående år.

– Vi har varit medvetna om att vi skulle minska och vi ska bevisa att det är prisvärt att vara med i LRF även i fortsättningen. Vi behöver till exempel förbättra vår kommunikation och hur vi involverar medlemmarna, säger Helena Jonsson.

– Även om tappet blev större än vad vi kalkylerat så har vi skapat en sundare modell för framtiden. Vi vill ha ett LRF med en ekonomi som garanterar självständighet och oberoende för att klara högt ställda medlemskrav, säger LRFs VD och koncernchef Anders Källström.

.

Bland de nyrekryterade medlemmarna har andelen företagarmedlemmar ökat, från 32 till 39 procent. Idag har LRF totalt 123 849 företagarmedlemmar. Samtidigt har snittåldern hos de nya företagarmedlemmarna sjunkit med 3 procent eller 1,3 år. LRFs mål är att med den nya basen åter börja växa för att 2030 omfatta 150 000 företagarmedlemmar.

Framförallt är det personmedlemmar, det vill säga medlemmar som varken äger eller brukar jord eller skog, som inte förnyat sitt medlemskap. Antalet personmedlemmar uppgår idag till 24 731, en minskning på knappt 22 procent. De företagarmedlemmar som brukar en mindre hektar skog eller åker har också lämnat organisationen i större utsträckning än genomsnittet.

Helena Jonsson.