Över hela världen pågår samtal om att skapa mer hållbar och klimatsmart mat. Man pratar om kortare transporter, mindre matsvinn och miljövänligare produktion. Samtidigt står vi inför utmaningen med en globalt växande befolkning som behöver mer mat än någonsin. Enligt WWF måste vi producera lika mycket mat de kommande 40 åren som vi har gjort totalt de senaste 8 000 åren.

- Vi behöver hitta lösningar för att producera näringsrik mat som räcker åt alla och har så lite negativ miljöpåverkan som möjligt - klimatklok mat helt enkelt, säger Anna Blomberg, agronom och mediestrateg på LRF Mjölk. Därför vill vi få in olika perspektiv och nya idéer om framtidens hållbara mjölk, från bondgården till mjölkglaset.

På Re:Invent Milk möts klimat- och näringsexperter, kreatörer, mjölkbönder och personal i förskola och skola för att under en dag tillsammans ta fram koncept och idéer för den hållbara svenska mjölken i framtiden. LRF Mjölk kommer också att presentera forskning om hur man samtidigt kan ta hänsyn till matens näringsinnehåll och klimatpåverkan.

- Allt vi äter påverkar klimatet. Då är det viktigt att det vi äter är näringsrikt. Annars har klimatpåverkan skett i onödan, säger Anna Blomberg.

För mer information och för att anmäla dig som deltagare, besök: www.reinventmilk.se. Följ hacket på #reinventmilk

Ett hackathon är en mötesplats där personer med olika bakgrund och kompetenser arbetar tillsammans med att utveckla och skapa lösningar på en förutbestämd utmaning under en tidsbegränsad period.

Re:Invent Milk arrangeras i samarbete med Fågelstedt Kommunikation, Hyvää Kommunikation och Another Tomorrow.

Kontaktpersoner: Anna Blomberg, LRF Mjölk, anna.blomberg@lrf.se, 070-667 27 49

Emelie Fågelstedt, Fågelstedt Kommunikation, emelie@fagelstedt.com, 073-068 54 52

LRF Mjölk är branschorganisationen för svenska mjölkbönder, mejerier och husdjursföreningar. Vi är övertygade om att svensk mat och svenskt jordbruk har en roll att spela, både för att möta de globala utmaningarna och för att skapa jobb och välstånd i svensk ekonomi. www.lrf.se/mjolk, www.mjolk.se