– Det känns överraskande, men väldigt roligt, säger Sven-Ulrich Olsson, ordförande i Söderhamns lokalavdelning.

LRF har i år valt att lyfta fram en avdelning som på olika sätt arbetat för att stärka medlemmarnas konkurrenskraft och därmed förbättrat förutsättningarna för ett framgångsrikt landsbygdsföretagande i bygden.

– LRF Söderhamn har under året jobbat med många frågor. Vi har bland annat skapat ett utbildningsprogram för att få till en bättre odling och djurhållning. Vi har också jobbat aktivt med Mjölkkronan som 2015 gav 200 000 kronor extra till tio mjölkbönder i kommunen, säger Sven-Ulrich Olsson.

– Under förra året arbetade vi även flitigt med att öka spannmålsodlingen genom att ordna fältvandringar. Det arbetet resulterade i att fler personer fick en ökad kunskap om odling och att Lantmännen återigen kunde ta emot spannmål vid Silon i Stugsund. Efter det ökade invägningen, från 1500 ton till dryga 4000 ton, säger Sven-Ulrich Olsson.

En av de allra viktigaste uppgifterna för Söderhamns LRF-avdelning är kontakten med medlemmarna.

– Vid våra träffar brukar vi alltid berätta vad vi har arbetet med sedan sist och alla får komma till tals. Det är ju medlemmarna som vet vad LRF borde jobba mer eller mindre med, säger Sven-Ulrich Olsson.

Söderhamns lokalavdelning tar emot sitt pris i samband med LRFs riksförbundsstämma på Sånga-Säby Kurs och Konferens på Färingsö utanför Stockholm den 24-25 maj. Priset är på 25 000 kronor.

Juryns motivering lyder:
Söderhamns lokalavdelning har aktivt jobbat med att stärka medlemmarnas konkurrenskraft genom kunskapsuppbyggnad, arbete med offentlig upphandling, integrationsprojekt och Mjölkkronan. Avdelningens styrelse är aktiv och har kontinuerlig kontakt med kommunpolitiker, tjänstemän, näringsliv och media, för att på olika sätt arbeta med förutsättningar som möjliggör landsbygdsföretagande i bygden.