– Tack vare en bättre balans mellan utbud och efterfrågan har de internationella priserna för mejeriprodukter stigit med över 30 procent de senaste tre månaderna, säger Lennart Holmström, expert på marknadsanalys och branschstatistik på LRF Mjölk.

Trots den positiva utvecklingen av lönsamheten för de konventionella mjölkföretagen är lönsamheten fortfarande under den gräns för vilken majoriteten av mjölkföretagen genererar positivt resultat.

LRF Mjölks lönsamhetsindikator Mjölk minus foder ligger i september på 1,20 kr/kg energikorrigerad mjölk, ECM, för ett typiskt mjölkföretag med konventionell produktion. Detta är en förbättring med 20 öre/kg ECM jämfört med början av sommaren. För ett mjölkföretag med ekologisk produktion ligger nyckeltalet oförändrat på cirka 2 kr/kg ECM.

I juni minskade världens mjölkproduktion för första gången på flera år. Mjölkproduktionen minskade hos alla de stora mejeriexportörerna förutom i USA. EU som tidigare haft den största produktionsökningen uppvisar sedan juni i år en minskad mjölkinvägning.

– Prognoserna för det närmaste året är att mjölkproduktionen fortsätter att minska i Nya Zeeland och Australien medan endast en mindre ökning förväntas för EU, fortsätter Lennart Holmström.

Den globala handeln med mejeriprodukter har stigit under första halvåret 2016 med cirka 5 procent. Framför allt har Kina ökat sin mejeriimport av i första hand förpackad mjölk och grädde.

– I Sverige har mjölkinvägningen minskat hittills under 2016. Under årets första åtta månader är nedgången 2,5 procent. Den senaste månaden har mjölkinvägningen varit drygt 4 procent lägre än för ett år sedan, berättar Lennart Holmström.

Den svenska mejeriimporten fortsätter att öka, medan mejeriexporten minskar. I första hand ökar importen av hårdost och förpackad grädde.

Mjölkrapporten nr 3 september 2016

För mer information, kontakta:
Lennart Holmström, Expert marknadsanalys och branschstatistik
Telefon: 08-787 53 96