– Vi kan konstatera att politiken fram tills nu inte har omsatt alla de uttalanden och löften om att hela Sverige ska ha förutsättningar att växa och utvecklas. Genom åren har politiska beslut många gånger tagits utan hänsyn till landsbygdens specifika förutsättningar. Nu förutsätter vi att det fortsatta politiska arbetet genomsyras av högt engagemang och beslut som gynnar en positiv utveckling av landsbygden och därmed hela Sverige, säger Åsa Odell, vice ordförande LRF.

– Delbetänkandet slår fast att många politiska områden saknar ett landsbygdsperspektiv. Detta är något som LRF har märkt av under lång tid. Även beslut som fattas idag tar sällan med landsbygdens perspektiv i beslutsprocessen. Vi ser till exempel att Telia Sonera i skrivande stund håller på att montera ned kopparnätet och ställer många företag och boende på landsbygden utan säker telefoni och fullgott bredband. Detta går stick i stäv med utredningens ambitiösa mål om mobiltäckning och bredband i hela landet och måste ändras omgående, säger Åsa Odell.

– Vi välkomnar utredningens förslag om att formulera långsiktiga politiska mål för den svenska landsbygdens utveckling. Samtidigt är det viktigt att målen blir verkliga, även när olika samhällsintressen vägs samman. Det är avgörande för att vi ska få ett samhälle där landsbygdens resurser tas tillvara i beslutsprocesser som staten har ansvar för, säger Åsa Odell.

LRF välkomnar även delbetänkandets fokusering på det gröna näringslivet som grund för övergången till en biobaserad och klimatanpassad ekonomi.

– Regeringen måsta säkerställa att hela statsförvaltningen väger in landsbygdens resurser och specifika förutsättningar när lagar stiftats och beslut fattas. LRF ser fram emot nya konkreta och djärva beslut som faktiskt tar tillvara på landsbygdens resurser och goda förutsättningar som bidrar till hela Sveriges samhällsbygge. På landsbygden finns nyckeln till en grön tillväxt, säger Åsa Odell.