- Förståelsen och respekten för ägande- och brukanderätten urholkas och vi måste arbeta mer med att beskriva och försvara de rättigheterna. Vi möter allt oftare myndigheter som saknar kunskap om äganderättens innebörd och betydelse för samhället och vi ser en tydlig ökning av juridiska processer. Jag är därför glad att hälsa Anna Treschow välkommen för att stärka vårt arbete, säger Magnus Kindbom chef för LRF Skogsägarna.

Anna Treschow har gedigen erfarenhet av äganderättsfrågor från egen advokatbyrå och från tidigare arbete i LRF Konsult. Hon föreläser sedan flera år vid fastighetsrättsliga institutionen på Lunds Tekniska Högskola, något hon kommer fortsätta med.

- Familjeskogsbruket är en mycket viktig resurs för hela samhället. Jag har ett starkt engagemang för äganderättsfrågorna och ser fram emot att arbeta med enskildas rättigheter och att bidra till att lyfta de gröna frågorna i samhällsdebatten, säger Anna Treschow.

Anna Treschow tillträder sin tjänst i december och kommer vara fullt verksam från 1a januari 2018.

LRF är en intresse- och företagarorganisation för människor och företag inom det gröna näringslivet. LRF har cirka 140 000 medlemmar, varav en stor andel äger och brukar skog. LRF Skogsägarna är den skogliga delen av LRF samt branschorganisation för skogsägarföreningarna Södra, Mellanskog, Norrskog och Norra skogsägarna med tillsammans cirka 110 000 skogsägande medlemmar.