- Jag får gratulera regeringen och alliansen till att de nu är överens om målen för en nationell livsmedelsstrategi, det har verkligen varit efterlängtat. Det politiska dödläge som vi befunnit oss i inom livsmedelspolitiken kan nu brytas och vi kan börja jobba tillsammans i en livsmedelsbransch med framtidstro och fantastiska möjligheter, säger LRFs förbundsordförande Helena Jonsson.

De mål för en nationell strategi som regeringen presenterat idag tar sin utgångspunkt i de för livsmedelsbranschen oerhört viktiga områdena stärkt konkurrenskraft, ökad produktion, lönsamhet och ökad sysselsättning i nya och existerande företag. En tydlig förändring som LRF välkomnar är att konkurrenskraft och lönsamhet prioriteras när det handlar om att sätta regler och villkor för branschen. En annan positiv förändring är att konsumentperspektivet lyfts fram i strategin. LRF anser att det är bra eftersom konsumenternas efterfrågan av svenska produkter blir större och större.

- Nu ska strategin omvandlas till konkreta politiska åtgärder. Om målen ska kunna uppnås måste alla sätta axeln till och skapa förändring, det gäller inte minst myndigheternas verksamhet. Jag ser verkligen fram mot att få diskutera livsmedelsstrategi med alla generaldirektörer.