LRFs 140 000 medlemmar representerar 70 000 företag inom 63 olika landsbygdsnäringar. I varje kommun tar politiker och tjänstemän en rad beslut som påverkar möjligheten att driva företagsamhet inom det gröna näringslivet.

– Kommunerna har stort självbestämmande och makt. Därför är dialogen mellan svenska bönder och kommunernas politiker och tjänstemän den kanske viktigaste faktorn för att få lantbruksverksamheten att fungera och bli lönsam. Vi vill att de hjälper oss att göra rätt istället för att leta fel, säger Palle Borgström.

Tillsyn, handläggningstider, agerande i bygglovsärenden eller bevarande av åkermark styr lantbruksföretagares möjligheter att planera långsiktigt och att våga satsa. Men även infrastrukturen, alltifrån vägar, bredband till skolor på landsbygden, är av avgörande betydelse för om Sveriges landsbygd ska växa eller riskera att tyna bort.

Halländska Varberg är den kommun som bäst förstår vad en företagare på landsbygden behöver. En kommun vars beslut gör det enklare att vara företagare både idag och om tio år. I Varberg besöker exempelvis kommunledningen lantbruksföretagen och LRF ingår i Varbergs dialoggrupp för ett bättre näringslivsklimat.

– Vi möter stor förståelse för böndernas förutsättningar här i Varberg. Kommunledningens besök hos lantbruksföretagen har gett dem en viktig kunskap om landsbygden och det gröna näringslivets behov, säger Cecilia Bengtsson, ordförande i LRF Varbergs kommungrupp.

Varbergs kommun lever upp till de flesta kriterierna som LRF bedömt. Varberg är exempelvis försiktig med att bebygga bördig jordbruksmark, som aldrig kan återställas. När nya områden planeras i Varberg så görs det med hänsyn till lantbruket. Varberg får även högt betyg för att kommunen är noga med att upphandla svenskproducerade livsmedel, exempelvis är 87 procent av charkprodukterna svenska. Vattenfrågorna är också viktiga i Varberg och i kommunens vattenråd finns alltid de berörda markägarna representerade.

Här är Sveriges tio grönaste kommuner enligt LRFs medlemmar:

Varberg, Grums, Askersund, Ödeshög, Arboga, Ydre, Mönsterås, Kalmar, Tomelilla och Vingåker.

För mera information, kontakta LRFs pressavdelning, 08-7875777 eller Cecilia Bengtsson, LRF Varbergs kommungrupp, 0730-61 74 06